KAKO B.B. UZROKUJE MS

Kontakt sa bakterijom borelije kod adekvatno testiranih pacijenata* sa dijagnozom”multiple skleroze” pronađen je u 99% slučajeva, što možete provjeriti na stotinama laboratorijskih nalaza koje posjedujemo.

Bakterija borelije za razliku od ostalih infektivnih uzročnika, ima MULTIPLE specifičnosti, teško se dijagnosticira i ne može se izliječiti antibioticima.

Da bi shvatili kompleksnost ove infekcije kao uzročnika multiple skleroze, odnosno bolesti koja se zapravo pravilno naziva NEUROBORELIOZA, potrebno analizirati forme bakterije, (BLP) toksične lipoproteine, koinfekcije i reakcije imunološkog sustava kada je ona uzrok oboljenja. 

images (24)VIŠE O FORMAMA BAKTERIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE

NEUROBORELIOZA – JE (NE)DOKAZIV UZROK MULTIPLE SKLEROZE

Bakterija borelije može postojati u 3 forme: spiroheti, jednostrukom ili višestrukom cističnom obliku i formi CWD (oblika bez stanične stjenke). U formi spirohete dok je u pokretu ispušta svoje bakterijske lipoproteine.

Bakterijski lipoproteini BLP, koje bakterija borelije dok je u formi spirohete ispušta prilikom kretanja, su za stanice NEUROTOKSINI, odnostno gdje god BLB dođu u kontakt sa stanicom IZAZIVAJU UPALU, IMUNOLOŠKO POSREDOVANU REAKCIJU ILI UNIŠTENJE STANICE.

Reakcije imunoloških stanica najčešće nastaju upravo na bakterijske lipoproteine borelije koji se nalaze na površini stanica.

20180115_171423      20180115_163119

Na slici je prikazana bakterija borelije, a okolo nje, njezini bakterijski lipoproteini.

Svaka bakterija posjeduje specifične ANTIGENE. Antigeni su kao otisci prstiju i na temelju njih TOČNO ZNAMO O KOJOJ SE VRSTI BAKTERIJE RADI

Kod bakterije borelije za razliku od ostalih infekcija, imamo vrlo učestao pojam prilikom tumačenja pozitivnih nalaza kao “lažno pozitivnih nalaza”.

S obzirom na specifične antigene, takvo tumačenje jasno ne postoji, odnosno ukoliko imamo prisustvo protutijela onda imamo i prisustvo bakterije.

Osim što se medicinski nalazi iz inozemnih nacionalnih laboratorija u RH ne priznaju, štoviše oni su “prevara” (po izjavi neurologa – posjedujemo i audio zapis izjave -“štoviše možete vi to provjeriti, ali to sve završi sa dijagnozom MS-a), medicinska praksa je takva da se pacijentima uz dokazano prisustvo specifičnih protutijela na boreliju u RH u referentnim institucijama, pišu specijalistička infektološka mišljenja da imaju “autoimunu bolest”, pa čak i kada se dokaže da ne postoje nikakvi imunološki parametri koji bi to potvrdili.

images (1) PRIMJER PACIJENTICE

Ova informacija je vrlo indikativna, jer smo kod raznih slučajeva tzv. “autoimunih bolesti” pronašli protutijela na bakteriju borelije u 99% slučajeva.

Negiranja pozitivnih nalaza i dokazanih infekcija borelioze, našli u gotovo istom postotku, naročito kod uspostavljanja dijagnoze multiple skleroze.

Prilikom dokazivanja “multiple skleroze” kao dijagnoze jedan od parametara je upravo povišen broj limfocita i povećanje IgG-a, što je tipično za svaku infekciju, a apsolutno netipično za dijagnozu multiple skleroze kao “autoimunu bolest nepoznatog uzroka”

____________________________________________________

RAZVOJ INFEKCIJE, IMUNOLOŠKE REAKCIJE I KOINFEKCIJA BAKTERIJE BORELIJE

Primarni informator da se u tijelu nalaze patogeni mikroorganizmi su DENDRITIIČKE STANICE.

20180115_163237 

Njihov zadatak je da IZLOŽE BAKTERIJSKI ANTIGEN na svojoj površini, čime pomažu LIMFOCITIMA u PREPOZNAVANJU ANTIGENA BAKTERIJE i potiču njihovu aktivaciju. 

Dendritičke stanice će, ukoliko dođu u kontakt sa bakterijom borelije biti prvi informatori o njenom prisustvu u organizmu, te potaknuti aktivaciju LIMFOCITA.

20180115_163257 (1).jpg

Prvi će se formulirati pomoćni T – limfociti, koji prepoznaju bakterijski antigen, te potaknuti razvoj B – limfocita, koji će proizvesti PROTUTIJELO – ODGOVOR NA BAKTERIJSKI ANTIGEN.

Zatim dolazi do razvoja citotoksičnih T lifmocita, koji imaju zadatak eliminirati unutarstanični patogeni organizam – bakteriju borelije i aktivacije NK stanica – “stanica ubojica” koje imaju isti zadatak kao i citotoksične stanice a to je: uništavanje stanice na kojoj se nalazi ANTIGEN patogenog miroorganizma za koji postoji protutijelo.

20180115_170852 (1)

Dakle, pri svakoj imunološkoj reakciji primarno imamo UZROK patogeni mikroorganizam, nakon čega se proizvodi specifično PROTUTIJELO koje definira VRSTU INFEKCIJE na koju se aktiviraju specifični IMUNOLOŠKI ODGOVORI sa ciljem uništenja mikroorganizma odnosno svega što sadrži njegovu informaciju.

Bakterija borelije za razliku od virusa i ostalih mikrooranizama je vrlo kompleksna i najčešće izaziva imunološko posredovana stanja koja dovode do oštećenja stanica i od imunoloških stanica zbog svojih toksičnih lipoproteina.

20180115_163409

S obzirom na spirohetalnu formu bakterija borelije može penetrirati u svaku stanicu dok njeni toksični lipoproteini ostaju na POVRŠINI STANICE. 

NK OBRAMBENE STANICE NE RAZLIKUJU BAKTERIJU OD BAKTERIJSKOG LIPOPROTEINA S OBZIROM DA JE INFORMACIJA ANTIGENA NA STANICI ISTA KAO I BAKTERIJE ZA KOJU POSTOJI INFORMACIJA DA JE STRANO TIJELO

I zato u ovom trenutku ne nastaje autoimuna reakcija, nego imunološke stanice, s obzirom da bakterija ulazeći u stanicu na površini stanice ostavlja toksične lipoproteine, NK stanica u nemogućnosti razlikovanja bakterije i stanice na kojoj se nalazi lipoprotein, napada stanicu koja je sada za njega informirana antigenom bakterije.

20180115_163425

Bakterija će zbog spirohetalnog oblika ući u stanicu, gdje će biti zaštićena i od imunološkog sustava i od antibiotika. Unutar stanice bakterija se može razmnožavati i promjeniti formu u cističnu ili oblik bez stanične stjenke. NK stanice će nastaviti UNIŠTAVATI SVAKO STANIČNO TKIVO NA KOJEMU SE NALAZE BAKTERIJSKI LIPOPROTEINI, što znači sva mjesta gdje se bakterija kretala, dok bakteriju neće biti u mogućnosti uništiti.

Sami bakterijski lipoproteini su u organizmu neurotoksini koji uništavaju stanice.

20180115_163507

BAKTERIJA BORELIJE UZROKUJE MULTIPLU ŠTETU

  1. Sama bakterija oštećuje stanice, kao i njeni lipoproteini
  2. Imunološke stanice (NK stanice i citotoksični limfociti) napadaju stanice na kojima se nalaze lipoproteini te je dodatno uništavaju.
  3. U oštećenu stanicu vrlo lako penetriraju nakon toga sve ostale infekcije – prvenstveno virusne.

Zbog ovakvog specifičnog mehanizma koji ima svaku logiku, sve infektološke, imunološke i radiološke pretrage u medicini jasno će vam dokazati da je borelija u najvećem broju slučajeva uzrok multiple skleroze, kao i drugih neuroloških bolesti.

Da bi se to dodatno potvrdilo pacijenti koji su liječili neuroboreliozu umjesto “multiplu sklerozu” danas imaju remisiju bolesti ili su kompletno izliječeni što možemo dokazati na stotinama primjera konkretnih medicinskih nalaza koje ćemo vam predstaviti na našim stranicama i video materijalima.

Unatoč tome u današnjem zdravstvu dijagnostika i liječenje se neće usmjeriti na uzrok, već na simptome. 

 

 

 

 

Svi sadržaji objavljeni na stranicama http://www.multiplaskleroza.net su privatno intelektualno vlasništvo Biocentra d.o.o., uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima RH. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

tags: borelioza uzrok multiple skleroze, borelija multipla skleroza, kako nastaje multipla skleroza

 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: