KLINIČKA SLIKA

Klinička slika je skup jednog ili više simptoma koje nalazimo pri raznim stanjima,  kada je funkcionalnost ili senzacija u pojedinim djelovima promjenjena u odnosu na normalno funkcioniranje organizma.

Sama klinička slika odnosno simptomatika je NAJNEPOUZDANIJI POKAZATELJ bilo koje bolesti, osim ukoliko se radi o vrlo očitim simptomima koji najčešće nastaju uslijed vanjskog djelovanja na organizam (npr. lomovi, udarci) ili srčani infarkt…

Tijelo samo po sebi ima nekoliko mehanizama izražavanja da je u nekoj vrsti disfunkcije, tako da pacijenti i liječnici često propisuju dijagnoze koje nemaju veze sa stvarnim uzrokom, te se “liječenje” najčešće provodi SIMPTOMATSKI  odnosno, suzbijanjem simptoma.

Preklapanje simptomatike bolesti su najizraženije kod infektivnih oboljenja, drugim riječima; NA TEMELJU SIMPTOMATIKE NE MOŽE SE USPOSTAVITI DIJAGNOZA, dok se ne uzmu svi uzročno – posljedični parametri dijagnostike. Nažalost u današnjoj medicini većina lijekova služi da bi se eliminirala simptomatika, koja uvijek ukazuje da u organizmu nešto nije u redu i da bi se pacijent trebao usmjeriti na pronalaženje uzroka disfuncije, umjesto na eliminiranje prirodnog signala upozorenja organizma.

Dijagnoze bolesti danas se najčešće daju ovisno o simptomima, pa se tako i liječe što za neke bolesti ima izrazito KONTRAPRODUKTIVAN UČINAK.

Pacijenti nažalost ne znaju, niti se od strane liječnika usmjeravaju na traženje pravog uzroka bolesti, tako lutajući u potrazi za informacijama na internetu nalaze razne simptome koje imaju većine bolesti, dovodeći u opasnost pravovremenu reakciju na stvarni uzrok simptoma.

Treći parametar za dijagnostiku “multiple skleroze” je klinička slika, čiji se simptomi preklapaju sa desetcima neuroloških oboljenja, a da se nikada ne traži niti liječi uzrok, kao što možete vidjeti i na primjeru u usporedbi simptoma sa simptomima neuroborelioze;

Primjer simptoma borelioze-neuroborelioze;

blaga ukočenost vrata, blago povišena temperatura ili promjene temperatura, mučnina, bolovi u trbuhu, oslabljen vid na jedno ili oba oka, umor, klonulost, paraliza moždanih živaca, nelagoda u prsištu, bolovi u prsnom košu, vrtoglavice, nekontrolirano mokrenje, urgentalna inkontinencija, bol, ukočenost, nesvjestice, probavne smetnje, aritmije, bradikardija, tahikardija, av blokovi 2 i 3 stupnja, tremor ruku i nogu, kroničan umor i dekoncentracija, apneja- zastoj disanja u snu, bolni meningoradikulitis, utrnulost i trnci ekstremiteta, spazmi mišića, encefalitis (upala mozga), kranijalni mono ili polineuritis, mijelitis, ataksija i još desetak raznih simptoma, optički neuritis, teško oštećenje centralnog i perifernog živčanog sustava, miozitis, granulomatozni tumor, CNS-a, vrtoglavice i nesvjestice, degenerativne promjene na zglobovima sa gubitkom hrskavice, neuropatija, gubitak pamćenja, teška psihička oboljenja, panični napadi, agorafobija, klaustrofobija, dermatitis, anksioznost, promjena temperature, multipla skleroza, depresija, psihoza, parkinsonova bolest, alzheimer, i još pedesetak kliničkih stanja.

Slika prikazuje koliko bolesti “simptomatskih dijagnoza” ima jedan jedini uzročnik, kojeg smo u 10 godina potvrdili kao stvarni uzročnik navedenih dijagnoza na stotinama pacijenata;

download (13)

Simptomi multiple skleroze;

utrnulost i trnci, gubitak vida, promjena temperature, problemi sa ravnotežom, urgentalna inkontinencija, optički neuritis, tremor, motorička slabost, spazmi mišića…

Simptomi multiple skleroze ne samo da se preklapaju sa simptomima borelioze, već su sastavni dio njene simptomatike.

Kao što je već navedeno 2 od 3 parametra dijagnostike multiple skleroze kao specifične bolesti nema, a KLINIČKA SLIKA kao i kod drugih bolesti ovisiti će o:

  1. VRSTAMA INFEKCIJE ILI TRAUME STANICA
  2. MJESTU NA KOJEM SE INFEKCIJA ILI TRAUMA NALAZI
  3. DUGOTRAJNOSTI INFEKCIJE I IMUNOLOŠKO POSREDOVANJE REAKCIJE
  4. PRIMJENJENIM LIJEKOVIMA I NJIHOVIM NUSPOJAVAMA

images (21)

Zaključak: Na temelju kliničke slike ne možemo razlikovati uzroke, pa tako niti postavljati dijagnoze pojedinih bolesti, a naročito ne “multiple skleroze” čija se simptomatika manifestira kao kod disfunkcije kod većine neuroloških oboljenja.

U ranim fazama bolesti simptomi će ovisiti o stupnju i vrsti infekcije, te mjestu na kojima se nalazi. U kasnijim fazama ovisiti će o dugotrajnosti štetnog utjecaja same infekcije, kao i imunološke reakcije, daljnjeg napredovanja infekcije, povezanih disfunkcija pojedinih tjelesnih sistema koji su pretrpjeli posljedičnu štetu.

Značajno je napomenuti da primjenjena terapija supresiranja imuniteta, citostatika, i “eksperimentalnih terapija” mogu napraviti nove i teže simptome od onih koji bi nastali posredno samom bolesti, a dugotrajnom primjenom kod pojedinih pacijenata dovode do multiplih disfunkcija u organizmu.

O širokom spektru simptomatskih posljedica i nuspojava kod dijagnoze ms-a, koji možda ne bi perzistirali uslijed takvog “liječenja”, ili da se liječio uzrok, možete više pročitati OVDJE.

S druge strane možete vidjeti što se događa sa laboratorijskim i radiološkim nalazima, te simptomatikom pacijentata, kada se traži i liječi potencijalan I U MEDICINI IGNORIRAN I NE PRIZNAT UZROK BOLESTI “MS-a”.

images (24)DIJAGNOSTIKA UZROKA MS-a

 

 

 

 

Svi sadržaji objavljeni na stranicama http://www.multiplaskleroza.net su privatno intelektualno vlasništvo Biocentra d.o.o., uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima RH. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

tags: multipla skleroza, klinička slika, simptomi multiple skleroze

 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: