LUMBALNA PUNKCIJA

Likvor je cerebrospinalna tekućina koja okružuje mozak i leđnu moždinu.

Lumbalna punkcija (punkcija livkora iz leđne moždine), je postupak uzimanja uzorka iz likvora ili implikacije lijeka, anestetika ili kontrasta u leđnu moždinu, koja se izvodi na doljnjem dijelu leđa.

Postavljajući kriterij dijagnoze ms-a punkcijom likvora, u medicini se traže imunološki parametri koji ukazuju na POVEĆANJE AKTIVNOSTI IMUNOLOŠKIH STANICA – LIMFOCITA I IMUNOGLOBULINA, te rijetko ili neadekvatno ili nikako traženje infektološkog uzročnika u istom.

Službene definicije specijalista definiraju što se dobiva punkcijom likvora;

IZVOR: Dijagnostičke pretrage u neurologiji portal Vaš doktor;
„Normalno je cerebrospinalna tekućina bistra i bezbojna, ali može pri različitim poremećajima pokazivati karakteristične promjene, npr. bijele krvne stanice ili bakterije u likvoru (što ga može zamutiti), upućuju na infekciju u mozgu ili kičmenoj moždini, kao što je meningitis, borelioza ili neka druga upalna bolest.”

__________________________________________________________________

IZVOR http://www.cybermed.hr

Klinika za neurologiju KBC “Sestre Milosrdnice” u potpisu troje liječnika navedene institucije;

“Lumbalnom punkcijom dobijemo cerebrospinalni likvor (tekućinu koja obavija mozak i leđnu moždinu) čiji se sastav biokemijski i citološki analizira. U 3/4 bolesnika nalazi se blago povišenje limfocita, tipičan je nalaz plazma stanica kojih nema u likvoru zdravih osoba, te umjereno povećanje bjelančevina, osobito imunoglobulina G, čije relativno povećanje među likvorskim proteinima upućuje na njihovo stvaranje u samom središnjem živčanom sustavu, što je karakteristično za multiplu sklerozu.” 

___________________________________________________________________

Izvor: http://www.plivazdravlje.hr
Prof. dr. sc. Vesna Brinar, dr. med., specijalist neurolog

“Drugi važan paraklinički parametar koji se analizira prije postavljanja dijagnoze multiple skleroze je likvor. U likvoru se osobito istražuje stvaranje imunoglobulina. Usporedbom razine imunoglobulina u serumu i u likvoru utvrđuje se stvaraju li se imunoglobulini samo u mozgu, ili i u mozgu i u serumu ili da li se pretežno stvaraju u serumu, a sekundarno su dospjeli u središnji živčani sustav. Osobito je važan nalaz oligoklonalnih traka u likvoru. Kao što vrijedi i za magnetsku rezonanciju oligoklonalne trake u likvoru nisu odlučujuće za postavljanje dijagnoze multiple skleroze jer i one mogu nastati u različitim stanjima.”

images (20)

 

Analizom likvora pri dijagnostici traže se i nalaze upravo parametri koji će prokazati da se u tijelu nalazi INFEKCIJA I REAKCIJA IMUNOLOŠKIH STANICA na istu, a ne tipična bolest multipla skleroza. Ovo je vrlo bitan paraklinički pokazatelj da kao i kod ostalih tzv. “autoimunih bolesti” kao i kod multiple skleroze ne postoje ničim izazvane imunološke reakcije koje bez razloga napadaju vlastite stanice.

S obzirom da se analizom likvora navodno “dokazuje” multipla skleroza, i to traženjem povećanja broja i aktivnosti obrambenih imunološki stanica, objašnjavajući njihove egzakne medicinske definicije, jasno se može vidjeti što su te stanice, i  koja im je svrha u organizmu, za razliku od pronalaska – dijagnostike famoznih “oligoklonskih traka” koje pacijenti ne razumiju;

  1. Povećani broj limfocita
  2. Povećani broj imunoglobulina

Ad 1.  Što su limfociti?

Limfociti su tip bijelih krvnih stanica prisutnih u krvi. Bijele krvne stanice pomažu štititi tijelo protiv bolesti i infekcija kada opći obrambeni sustav tijela biva napadnut od opasnih mikroorganizama, limfociti pomažu u osiguravanju odgovora na te napade”

Ad 2. Što je imunoglobulin G?

IMUNOGLOBULINI (Ig) su PROTUTIJELA,  kompleksne proteinske molekule koje predstavljaju specifično ubojito oružje imunološkog sustava protiv bilo kojeg stranog tijela. Imunoglobulin G (IgG) je najzastupljeniji imunoglobulin u izvanstaničnoj tekućini i serumu. To je jedini imunoglobulin koji prolazi placentalnu barijeru.

Sukladno jasnoj medicinskoj definiciji o opisu i mehanizmu djelovanja navedenih stanica, imamo NORMALNU I PRIRODNU REAKCIJU IMUNOLOŠKIH STANICA KOJE REAGIRAJU NA INFEKCIJU.

Antitijela IgG klase stvaraju se kao odgovor na antigene većine bakterija i virusa, te topive proteinske antigene kao što su razni toksini.

U drugom citiranom članku na kraju se ponovno pacijentima implicira, da je to “karakteristično za multiplu sklerozu”,  što je apsolutno netočno, jer povećan broj  imunoglobulina i limfocita nalazi se kod bilo kojih infekcija, bilo gdje u organizmu, pa i u likvoru, ukoliko su infekcije zahvatile mozak ili leđnu moždinu.

U trećem članku opisa “stručnjaka” o definiciji kriterija dijagnostike punkcijom likvora,  govori se o “važnosti” nalaza likvora za dijagnostiku “MS-a”, da bi se odmah nakon toga u tekstu potvrdila gore navedena tvrdnja, odnosno negiralo da je to tipičan nalaz za multiplu sklerozu;

Osobito je važan nalaz oligoklonalnih traka u likvoru. Kao što vrijedi i za magnetsku rezonanciju, oligoklonalne trake u likvoru nisu odlučujuće za postavljanje dijagnoze multiple skleroze jer i one mogu nastati u različitim stanjima.

Još jedan pokazatelj “stručnosti” je kada se kompletno nespecifična pretraga implicira kao “važan nalaz” a zapravo je izuzetno nespecifičan i neindikativan. Jasno kao i sve ostalo u članku dijagnosticiranja ms-a kao “tipične bolesti” odmah u tekstu diskreditiran.

OLIGOKONSKE TRAKE (izvor: odjel za specijalnu medicinsku biokemiju KBC “SM”
Oligoklonski IgG u likvoru su osjetljivi pokazatelj intratekalne sinteze IgG, ali nespecifičan. Pretraga ima visoku negativnu prediktivnu vrijednost za MS.

Dijagnoza MS se ne bi smjela temeljiti isključivo na nalizima imunofiksacije, već se rezultati pretrage trebaju tumačiti zajedno s kliničkim opažanjima, anamnestičkim podatcima, a potrebno ih je nadopuniti slikovnim, biokemijskim, citološkim i mikrobiološkim pretragama. 

Za razliku od diferencijalne dijagnostike koja se, kako je vidljivo NESPECIFIČNO provodi kako bi se vidjele zapravo posljedice infekcije, sam uzrok infekcije se ili ne traži ili ne priznaje, iako su znanstvenici već desetljećima dokazali jedan jedini primarni uzročnik koji ima mehanizam da izaziva upalne i imunološko posredovane reakcije i koji je pronađen u gotovo svim uzorcima kod specifične dijagnostike. 

Primjer jedne od pacijentica, s obzirom na inače neadekvatnu diferencijalnu dijagnostiku na uzročnik bolesti, gdje su pronađena su SPECIFIČNA PROTUTIJELA UZROK BOLESTI, i serološki i U LIKVORU, uzrok primarne dijagnoze neuroborelioze je decidirano odbijen kao i terapija, te je i dalje, nakon učinjene obrade, ostavljena dijagnoza “multiple skleroze”.

Odnosno s obzirom na dijagnozu multiple skleroze, specijalist infektolog negirajući i laboratorijske nalaze i epidemiološku anamnezu pacijentice kao i na kliničku sliku, odnosno na sve dokazane parametre, izavio da pozitivni nalazi seruma i likvora “jasno upućuju NA LAŽNO POZITIVAN NALAZ (što u medicini ne postoji op. a.) I NEMA NIKAKVIH INDIKACIJA ZA LIJEČENJEM”.

I zato ako uzmemo i čisti primjer pronalaženja, jasnog i nedvosmislenog uzroka infekcije i daljnjih oštećenja, i unatoč tome što nam parametri punkcije likvora pokazuju da se radi o infekcijama, pacijent se i dalje vodi pod “nepozatom bolesti, nepoznatog uzroka”;

images (1) 

PRIMJER PRONAĐENOG UZROKA BOLESTI – BAKTERIJE BORELIJE U LIKVORU I OSTAVLJENE DIJAGNOZE MS-A

images (21)

Sukladno objašnjenim medicinskim definicijama i izjavama stručnjaka možemo zaključiti da:

1. “Multipla skleroza” kao upalna “autoimuna” bolest nepoznatog uzroka se ne može dijagnosticirati punkcijom likvora, jer se u uzorku traže parametri koji jasno upućuju na normalnu i prirodnu imunološku reakciju pri prisustvu stranog tijela (najčešće dokazanog poznatog mikroorganizma). Povećanje imunoloških stanica i protutijela mogu se naći kod bilo koje infektivne bolesti ili drugog stanja.

2. S druge strane punkcija likvora kod upalne bolesti, nedvosmisleno implicira se da se primarno radi o INFEKCIJI, a uzrok infekcije kao i koinfekcije se ili ne traži ili ne priznaje ili ne liječi kada se pronađe, iako je u većini slučajeva uzrok i poznat i dokazan.

Prema prva dva parametra: magnetnoj rezonanci  i punkciji likvora evidentno ne možemo postaviti specifičnu dijagnostiku “multiple skleroze” kakvom se danas bolest predstavlja. Treći parametar je klinička slika pacijenta prema kojoj je također jasno da se ne radi o nikakvoj specifičnoj bolesti već o disfunkcijama i simptomatici koje nastaju ovisno o vrsti i mjestu oštećenja:

klinička slika

KLINIČKA SLIKA (klikni na link)

 

 

 

 

Svi sadržaji objavljeni na stranicama http://www.multiplaskleroza.net su privatno intelektualno vlasništvo Biocentra d.o.o., uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima RH. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

tags: dijagnostika multiple skleroze, punkcija likvora

 

 

 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: