IV. REZULTATI LIJEČENJA

Nakon 10 godina rada u istraživanju i liječenju multiple skleroze u RH posjedujemo konkretne medicinske rezultate nekoliko tisuća pacijenata koji su liječili uzrok bolesti umjesto simptomatiku dijagnosticiranih bolesti i stanja.

Rezultate su pregledali i liječnici i medicinski stručnjaci koji su potvrdili ono što je na vidljivo egzaktnim medicnskim nalazima.

Svi zainteresirani pacijenti i liječnici mogu u našim centrima pogledati sve relevantne parametre medicinskih dokumentacija koji prate pacijente od uspostave uzročne dijagnoze do konkretnih rezultata liječenja u periodu praćenja pacijenata i do 10 godina nakon provedenog liječenja.

Radi zlouporabe dokumentacija, nalazi će biti prezentirani na video materijalima, a dostupni su svakom korisniku prilikom konzultacija.

Konkretnim infektološkim, imunološkim i radiološkim parametrima dokazuje se da adekvatnim djelovanjem na uzrok bolesti kod pacijenta sa multiplom sklerozom u 98% slučajeva ne dolazi do daljnje progresije bolesti i razvoja novih lezija.

Drugim riječima daljnje kontraindicirne terapije kortikosteroidima, betaferonima i citostaticima, te novim eksperimentalnim terapijama koje uništavaju imunološki sustav nisu potrebne.

Rehabilitacija pacijenta ovisiti će o stanju prije liječenja, dobi, primjenjenim kontraindiciranim terapijama prije liječenja i samim rehabilitacijskim postupcima koje pacijent treba provesti kako bi potpuno ili u najvećoj mogućoj mjeri zadržao ili vratio funkcionalnost nakon štete koja je posljedično nastala.

 

brain and heart take a self portrait with her smart phone

 

 

Svi sadržaji objavljeni na stranicama http://www.multiplaskleroza.net su privatno intelektualno vlasništvo Biocentra d.o.o., uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima RH. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

tags: dijagnostika multiple skelroze

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: